Nový JK lab DAC

26.04.2016 10:57

Dnes bol dokončený DAC. Ide o nekompromisne riešenie v oblasti prevodu digitálneho signálu na analógový. 

DAC podporuje vstupy USB a SPDIF a podporuje všetky vzorkovacie frekvencie od 44,1kHz až po 384kHz pri 32 bitoch.

Viac informácii jk-lab.webnode.sk/products/jk- lab-dac/